HISTÒRIA

“No hi ha camins per a la pau; la pau és el camí”.

¿QUÈ ÉS RACISME?

El racisme en l’antiguitat.

Si bé era habitual que les cultures antigues manifestessin rebuig i menyspreu cap a altres pobles i cap als estrangers, el racisme com a tal, és un concepte modern que té les seves primeres manifestacions a Europa i les colònies espanyoles a Amèrica, durant l’Edat Moderna.

EL RACISME BÍBLIC

Al segle XIX es va desenvolupar a Europa una interpretació racista del text de l’Antic Testament, a partir d’algunes elaboracions sobre el diluvi universal i els fills de Noè, sobretot de la maledicció de Canaan, presents ja en l’edat mitjana. Segons aquesta interpretació, la Bíblia indicaria que hi ha tres races humanes, provinents dels tres fills de Noè: Sem, Cam i Jàfet. De Sem descendirien els jueus i àrabs; de Cam, els negres, i de Jàfet, els blancs. Aquesta interpretació va ser àmpliament difosa i fins i tot ensenyada als joves africans per les autoritats colonials i els missioners catòlics i protestants, a través dels llibres escolars belgues durant la primera meitat del segle XX.

“NETEDAT DE SANG” A ESPANYA I LES SEVES COLÒNIES

La netedat de sang fou un sistema de discriminació fonamentat en arguments teològics catòlics i aristotèlics, que va aparèixer en el segle XIV en l’Espanya de l’edat moderna. Les “castes” o cruzas (mestissos, mulats, chinos, zambos, etc.) foren un sistema de classificació estratificada de les persones que no eren de “raça pura”, creat per Espanya per a les seves colònies, a partir de la doctrina de la netedat de sang.

EL RACISME BIOLÒGIC PSEUDOCIENTÍFIC

A partir del segle XIX i de la mà amb la generalització del colonialisme europeu en tot el món, el racisme va recórrer a la ciència i en especial a la biologia per a justificar la superioritat dels propis europeus, o d’algunes de les seves ètnies (germàniques, anglosaxones, celtes, etc.) sobre la resta dels éssers humans, així com la necessitat de què aquests fossin governats per aquells. Aquest model de racisme pseudocientífic va ser després repetit també en alguns països extraeuropeus com Estats Units per a imposar el domini anglosaxó, Japó per colonitzar Corea, Xina i altres pobles del sud-est asiàtic, Austràlia per a impedir la immigració asiàtica, i en Amèrica Llatina amb les polítiques implementades per “reduir el factor negre”, a través del mestissatge i altres mecanismes de “neteja” ètnica.

EL RACISME DEL COLONIALISME EUROPEU

El racisme va ser intensament utilitzat a partir de les últimes dècades del segle XIX pels països europeus per justificar la legalitat d’accions de dominació colonial, jingoísme i genocidi, en diverses parts del món. Entre elles es pot esmentar el “repartiment d’Àfrica” legalitzat a la Conferència de Berlín de 1884 – 1885, en la qual dotze països europeus, l’Imperi Otomà i Estats Units es van considerar a si mateixos amb drets territorials exclusius sobre el continent africà, ignorant els pobles que l’habitaven.