RACISME

“El racisme floreix de la ignorància”.

Tothom parla de racisme, pero què és?

El racisme és el fet d'afirmar que la gent de diferents races difereix en valor, que llurs diferències poden ser amidades o catalogades jeràrquicament, i que en resulta l'avantatge econòmic, polític i social d'un grup en relació als altres. Històricament, el racisme ha servit per a justificar l'imperialisme, l'esclavitud i el genocidi de pobles sencers.

El racisme sol estar relacionat amb l'etnocentrisme i el xovinisme cultural. La creença que el caràcter i les habilitats dels individus estan correlacionades amb la seva raça no és necessàriament racisme, atès que aquesta diferència pot afirmar-se sense implicar una falta d'equitat de valor. El racisme és generalment un terme aplicat a les accions d'un grup dominant en una societat sobre els altres.

Il·legalització del racisme

En molts països avui en dia està penalitzat el racisme des de penes menors fins a majors, considerant aquesta discriminació com a delicte, el mateix que succeeix per orientació sexual, cultural o una altra característica. Alguns la penalitzen amb sancions com pot ser el cobrament de multes amb diners o fins penes privatives de la llibertat.

ESCLAVITUD

Don Miguel Hidalgo i Costella, pare de la pàtria mexicana, va decretar el 6 de desembre de 1810, a la ciutat de Guadalajara, l’abolició de l’esclavitud. A Espanya no es va abolir totalment l’esclavitud fins el 7 d’octubre de 1886. L’esclavitud es prohibeix als Estats Units d’Amèrica en 1864 després de la Guerra de Secessió mitjançant la Tretzena Esmena.

SEGREGACIÓ RACIAL

El 1868 que es van derogar les lleis segregacionistes que limitaven els drets civils dels afrocubans sota les antigues "Lleis d'Índies", fins llavors el codi legal vigent a Cuba, amb l'abolició dels Estatuts de neteja de sang.

CONVENIS INTERNACIONALS

L'últim país a declarar-se oficialment racista ha estat Sud-àfrica que el 1990 va modificar el seu sistema d'apartheid per pressions internes i externes.
La Convenció per a la Prevenció i Sanció del delicte de genocidi (1948) i la Convenció Internacional contra el racisme i tota forma de discriminació (1965) són els instruments internacionals fundants per comprendre l'aspiració humana d'eradicar el racisme.

"Detesto el racismo, porque lo veo como algo barbárico, ya venga de un hombre negro o blanco".

Nelson Mandela
TIPUS DE RACISME

Principals tipus de racisme.

Els tipus de racisme més comuns són els Següents. No obstant això, cal tenir en Compte que en la pràctica molts d'ells es solapen entre si.

  • Racisme biològic
  • Racisme sexual
  • Racisme pel color de pell
  • Racisme per discapacitat
  • Racisme per la diferència de religió
  • Racisme per la classe social
  • Racisme internalitzat
  • Xenofòbia
  • Ageism (Discriminació per edat)
  • Colorisme